images/niak3.png

واحد تحقیقات فارماکوگنوزی و فیتوشیمی

  • این گروه با داشتن آزمایشگاه های مجهز به فعالیت‌های زیر می‌پردازد:
  • تدوین روش های بهینه اندازه‌گیری مواد مؤثره مواد اولیه گیاهی و محصولات مطابق با استانداردهای بین‌المللی.
  • توسعه و گسترش هرباریوم تخصصی گیاهان داروئی مورد استفاده در شرکت داروسازی نیاک
  • تلاش برای تألیف یک فارماکوپه گیاهی جامع به منظور استفاده کلیه مراکز تحقیقاتی و شرکتهای داروسازی.
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در زمینه های فیتوشیمی، فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی.

photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۵ ۱۰ ۵۲ ۵۴

 

 

  • Gmp
  • Iso
  • Photo