images/niak3.png

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی نیاک در سال 1376 موفق به اخذ پروانه فعالیت خود از وزارت صنایع گردید. این واحد با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و مجرب، تجارب و دانش همکاران و تجهیزات مناسب به اصلاح فرمولاسیون های موجود و ارتقاء کیفیت واثربخشی آنها و همچنین بررسی و ارائه طرح فرمولاسیون و ساخت فرآورده های جدید گیاهی و طب سنتی می پردازد. بهبود مستمر و ارتقای کیفیت محصولات، معتبرسازی روشهای جدید استخراج و آنالیز کمی و کیفی گیاهان و فرآورده های تولید شده و توسعه محصولات جدید در این شرکت، علاوه بر دانش موجود در شرکت با همکاری مراکز تحقیقاتی و اساتید مجرب دانشگاهی و مشاوران علمی شرکت صورت می پذیرد .واحد تحقیق و توسعه از پنج قسمت تشکیل شده است: واحد فرمولاسیون، واحد مرتبط با کنترل کیفی و تضمین کیفیت، واحد تحقیقات فارماکوگنوزی و فیتوشیمی، واحد تحقیقات بالینی و واحد تحقیقات

 

68 1

 

  • Gmp
  • Iso
  • Photo