images/niak3.png

تنفسی

شربت زاتاریا

مجموعه: تنفسی
Created by: Niakpharma.com

بسته بندی:

شربت در بطری های 120 میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه ی مدرج.

 

اجزاء فرآورده:

آویشن شیرازی.............................Zataria multiflora.....................................Zataria

زنیان...........................................Trachyspermum copticum .....................Ammi                                                                                

عناب...........................................Ziziphus jujuba mill................................Jujube

تاجریزی....................Solanum nigrum.....................................Black night shade

بنفشه معطر.........................Viola odorata...........................................Sweet violet

گل ختمی.........................Althaea officinalis..................................Marshmallow

پرسیاوشان........................... Adianthum capillus-veneris...................Maidenhair

گل گاوزبان.....................Echium amoenum fich.et mey...............Viper’s bugloss

رازیانه..........................................Foeniculum vulgare................................Fennel

شیرین بیان..............................Glycyrrhiza glabra..................................Liquorice

بابونه.................... Matricaria recutita..................................German chamomile

درونج.................Doronicum scorpioides..........................Roman leopard’s bane

بادرنجبویه.........................Melissa officinalis...................................Lemon Balm

بسفایج....................Polypodium vulgare................................Common polypody

سنبل الطیب............................Nardostachys jatamansi ........................Musk root

ترنجبین..........................Alhagi pseudalhagi ................................Persian manna

ناخنک........................................Melilotus officinalis.............................. Melilot

خارخاسک................................. Tribulus terrestris ..................................Caltrops

ریشه ایرسا...........................Iris ensata Thunb .....................................Iris rhizome

مخلصه.....................Linaria vulgaris Mill...............................Common toadflax

عسل ......................................... Honey

 

معرفی فرآورده:

معرفی فرآورده: گیاه اصلی این شربت آویشن شیرازی یا همان زاتاریا می باشد که خواص ضد سرفه و تنگی نفس دارد. از دیگر خواص مهم این شربت با توجه به گیاهان موجود در آن می توان به خلط آوربودن و نرم کنندگی سینه اشاره کرد.

 

موارد مصرف:

ضد سرفه: زاتاریا (آویشن شیرازی)، زنیان، ختمی، رازیانه.

رفع التهاب مجاری تنفسی و تنگی نفس: گل گاوزبان، تاجریزی، شیرین بیان، بابونه، ناخنک، مخلصه، ریشه ایرسا.

ضد باکتری:زاتاریا(آویشن شیرازی)، زنیان، بنفشه معطر، گل گاو زبان.

ضد ویروس: بادرنجبویه، شیرین بیان.

خلط آور و نرم کننده سینه: عناب، پرسیاوشان، سنبل الطیب، بنفشه معطر، ریشه ایرسا، ختمی، خارخاسک، بسفایج.

تب بر: ترنجبین، گل گاوزبان.

رفع گلودرد: تاجریزی.

 

مکانیسم اثر:

در مطالعه ای مشخص شد گیاه زاتاریا (آویشن شیرازی) توانایی بهبود عملکرد ریه و شاخص های مربوط به آن مانند FVC را دارد و می تواند در رفع تنگی نفس موثر باشد. این گیاه با اثر مهاری بر روی گیرنده های موسکارینی و هیستامینی و اثر تحریکی بر گیرنده های بتا توانایی اتساع برونش ها و رفع سرفه را دارد.

 

مقدار و نحوه ی مصرف:

اطفال زیر 6 سال: 5 میلی لیتر، 3 تا 4 بار در روز.

اطفال بیش از 6 سال: 10 میلی لیتر، 3 تا 4 بار در روز.

بزرگسالان: 15-20 میلی لیتر، 3 تا 4 بار در روز.

اطفال زیر دو سال تنها با تجویز پزشک.

 

عوارض جانبی:

تا کنون عوارض جانبی خاصی از این شربت گزارش نشده است.

 

موارد عدم مصرف:

در صورت مشاهده یا بروز حساسیت به ترکیبات دارو، از مصرف آن خودداری کنید.

 

تداخلات دارویی:

عوارض ناخواسته ای از مصرف هم‌زمان شربت با سایر داروها گزارش نشده است.

 

توصیه و احتیاطات:

به دلیل وجود ترکیبات گیاهی ایجاد رسوب در بطری عادی می‌باشد. قبل از مصرف شیشه را به خوبی تکان دهید. از آنجایی که اثر درمانی داروهای گیاهی به کندی ظاهر می‌گردد، حتما برای حصول نتیجه کامل و اثرات بهتر درمان، دوره مصرف دارو کامل گردد. پس از تکمیل درمان در صورت باقی ماندن شربت مابقی آن را دور بریزید.

 

مصرف در بارداری و شیردهی:

در سه ماه اول بارداری استفاده نشود(به دلیل وجود آویشن). در حالات دیگر با تجویز پزشک. در شیردهی ممکن است باعث تغییر در طعم شیر شود.

 

 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید
  • Gmp
  • Iso
  • Photo

     

    Top