images/niak3.png

گوارش و کبد

شربت مقوی معده

مجموعه: گوارش و کبد
Created by: Niakpharma.com

بسته بندی:

شربت در بطری های 200 میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه مدرج.

اجزاء فرآورده:

آلو بخارا..................... Prunus domestica............................Prune

زرشک............. Berberis vulgaris...................Common barberry

هل ..................Elettaria cardamomum............................Cardamom

دارچین............... Cinnamomum verum............................Cinnamon

زنجبیل................ Zingiber officinale...............................Ginger

زنیان.................. Trachyspermum copticum................................Ammi

تمبر هندی.......... Tamarindus indica..............................Tamarind

دارفلفل.......... Piper longum............................Long pepper

طباشیر.......... Bambusa arundinacea........................Bamboo gum

شیره انگو....... Vitis vinifera....................... Grape extract

عسل مصفی….. Purified honey

 

 

معرفی فرآورده:

این فــرآورده ترکیبی است حــــاوی گیــاهانی از جمله آلوبخارا، زرشک و تمبر هندی که باعث افزایش اشتــها می شود. ترکیباتی از جمله زنیــان، هل و طبــاشیر که باعث تســریع در هضم غذا و جلــوگیری از ســوءهاضمه می شوند. افزون بر این گیاهانی مانند دارچین، زنجبیل و دارفلفل باعث جلوگیری از حالت تهوع و استفراغ خصوصاً در دوران بارداری می شوند. در طب سنتی در مورد این فرآورده به مواردی همچون مقوی معده و هاضمه، مسهل صفرای رقیق معده و مفید برای سردرد های گرم و خارش بدن اشاره شده است.

 

 

موارد مصرف:

1) افزایش دهنده ی اشتها در کودکان و نوزادان.

2)ضد تهوع و ضد نفخ.

3) درمان رفلاکس معده و سوزش معده.

4) سوء هاضمه و دیس پپسی.

 

 

مکانیسم اثر:

زرشک حاوی آنتوسیانین و اسیدهای میوه است و باعث بهبود ترشح صفرا می شود. هل حاوی مواد موثره سینئول، لینالیل استات و اسیدهای چرب است و باعث افزایش ترشح صفرا و اشتها می شود. دارچین حاوی سینامالدهید و اوژنول است و باعث تحریک اشتها و رفع مشکلات گوارشی می شود. تمبر هندی به دلیل مواد موثره ای چون آلفا-هومولن، بتا-کاریوفیلن، کارواکرول، نیاسین و فیبر دارای خواص آنتی اکسیدان و ضد اسپاسم گوارشی است. زنجبیل دارای ماده موثره جینجرول است و باعث افزایش اشتها، جلوگیری از تهوع و تحریک سیستم ایمنی می گردد.

 

 

مقدار و نحوه ی مصرف:

1) جهت دیس پپسی و ســوء هاضمه و تقویت معـده 20  تا 30میلی لیتر بعد از غذا.

2) جهت تقویت اشتها 20 تا 30 میلی لیتر نیـم ساعت قبل از غذا.

 

 

عوارض جانبی:

تا کنون عارضه ای مشاهده نشده است.

 

 

موارد عدم مصرف:

در صورت بروز حساسیت به هریک از اجزای  فرآورده.

 

 

تداخلات دارویی:

تاکنون تداخلی گزارش نشده است.

 

 

توصیه و احتیاطات:

1) ممکن است شروع اثرات با تاخیر باشد، از این رو دوره درمان را تکمیل نمائید.

2) پـس از مصـرف درب بطری را کامل ببندیـد.

3) دارو را در ظـرف اصلی خود نگهداری نمائیـد.

4) قبل از مصرف شیشـه را خوب تکـان دهیـد.

 

مصرف در شیردهی و بارداری:

منعی ندارد اما بهتر است با نظر پزشک مصرف شود.

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید
  • Gmp
  • Iso
  • Photo