images/niak3.png

اهداف

صادرات حداقل 20 درصد تولیدات شرکت تا سال 1400 به کشورهای همسایه

 

افزایش 50 درصدی ظرفیت تولید سالیانه تا سال1400

 

•  افزایش تنوع تولیدات به دو برابر تنوع فعلی تا سال 1400

 

توسعه کارخانه و خطوط تولید به دو برابر ظرفیت فعلی تا سال 1400

 

تأمین مواد اولیه با استفاده از ظرفیت های موجود داخلی و افزایش بازارهای هدف داخلی به دو برابر بازارهای فعلی.

 

1

  • Gmp
  • Iso
  • Photo