images/niak3.png

فعالیت های حمایتی

 

شرکت داروسازی نیاک نه تنها ارتقای سلامتی جامعه را رسالت اصلی خود می داند بلکه در جهت توسعه ورزش، فعالیت های فرهنگی و افزایش سطح علمی اقشار مختلف جامعه کوشا می باشد. این شرکت فعالیت هایی از قبیل حمایت از رده های مختلف سنی تیم های کشتی، کبدی و والیبال استانی را در سابقه خود دارد. همچنین از سال ۱۳۹۳ بودجه ای را در جهت کمک به افزایش سطح و بهتر برگزار شدن بازآموزی های دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص داده است.

 photo ۲۰۱۸ ۱۲ ۲۰ ۱۶ ۱۳ ۴۸

  • Gmp
  • Iso
  • Photo