images/niak3.png

واحد فرمولاسیون

این واحد وظیفه بهینه کردن فرمولاسیون داروهای در دست ساخت و طراحی و فرموله کردن داروهای جدید را دارد. منظور از بهینه کردن فرمولاسیون، بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و پایداری دارو می‌‌باشد. از جمله می‌توان به شکل ظاهری، سهولت در بلع، آزادسازی به‌موقع و رهش آسان دارو، زمان باز شدن مناسب، سهولت در تولید فرآورده، افزایش راندمان، کاهش زمان و هزینه‌ی تولید و در نهایت پذیرش بهتر توسط مصرف‌کننده و کادر درمان می‌باشد. در این بخش فرمولاسیون قرص، کپسول، شربت، امولسیون، محلول، پماد، کرم و پودر جهت طراحی و توسعه، تحت مطالعه و به‌روز رسانی می‌باشد. هم‌چنین داروهایی که در دست بررسی جهت اخذ پروانه جدید می‌باشند نیار به فرمولاسیون پایدار و قابل قبولی دارند تا بتوانند در کنار اثربخشی بالا و حداقل عوارض جانبی، الزامات ورود به بازار را داشته باشند.

 photo ۲۰۱۹ ۰۳ ۰۵ ۱۰ ۵۳ ۱۰

 

  • Gmp
  • Iso
  • Photo