images/niak3.png

استانداردهای کسب شده

 • (از شرکت  بین المللی TUV INTER CERT)

 

 • استاندارد ایزو9001 (سیستم مدیریت کیفیت)

 

 • ایزو 14001(سیستم مدیریتی محیط زیست)

 

 • ایزو OHSAS 18001 (سیستم ایمنی و بهداشت شغلی)

 

 • ایزو 10002(رضایتمندی مشتری)

 

 • گواهی5S (گواهی نظام آراستگی محیط کار)

 

 14 2

 

 • Gmp
 • Iso
 • Photo

   

  Top